Spraak

Spraak houdt in: de uitspraak van klanken, woorden en zinnen. Het kan voorkomen dat klanken niet of onjuist worden uitgesproken, er sprake is van slissen, stotteren of broddelen. Deze spraakproblemen kunnen leiden tot verminderde verstaanbaarheid, wat als frustrerend ervaren kan worden. 

Articulatie

Articulatie verwijst naar de manier waarop klanken worden uitgesproken. Als bepaalde klanken of klankcombinaties niet correct worden uitgesproken, kan de logopedist ondersteuning bieden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat klanken worden weggelaten, verwisseld of dat het uitspreken van bepaalde klanken, zoals de [r], nog niet goed lukt.

De logopedist voert een articulatiescreening uit om een beeld te krijgen van de spraak en observeert tevens de mondmotoriek.

Slissen en lispelen

Slissen of lispelen is een situatie waarbij de [s] of andere klanken onjuist worden uitgesproken. Dit kan veroorzaakt worden door te slappe tongspieren, onvoldoende controle over de tongmotoriek, of een verkeerde aanleer van de [s]. De logopedist voert een onderzoek uit om de oorzaak van het slissen te achterhalen.

Met behulp van mondmotorische oefeningen worden de spieren in de mond versterkt en wordt geleerd om de tong op de juiste wijze te gebruiken.