Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Via een gedragsmatige aanpak en met de ouders als co-therapeuten, worden deze klanken aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties.