Bij sommige kinderen komt het leren lezen en schrijven wat moeizamer op gang. Logopedie kan bijdragen tot het verbeteren van het lezen en spellen. In de behandeling kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het verbeteren van de uitspraak van klanken, de klank-tekenkoppeling, het verbeteren van de auditieve vaardigheden en andere problemen die zich voordoen op het gebied van taal en automatisering.