Afwijkende mondgewoonten, zoals langdurig speenzuigen, duimen, vingerzuigen, nagelbijten en mondademen, kunnen het evenwicht tussen de spieren in het mondgebied verstoren. Dit kan leiden tot een ongebruikelijke tongligging in rust en een afwijkende slik. Een verkeerde tongpositie kan aanzienlijke invloed hebben op de stand van het gebit. Vaak heeft dit ook gevolgen voor de articulatie, wat zich kan uiten in een slappe, onduidelijke uitspraak, slissen en lispelen.

OMFT

De logopedist analyseert de factoren die van invloed zijn op het slikken. In de behandelingen van Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT) wordt de focus gelegd op het versterken van de mond- en tongspieren en het aanleren van de juiste tongpositie in rust en tijdens het slikken. Daarna wordt er specifiek geoefend met de articulatie. In veel gevallen verwijst de tandarts of orthodontist naar logopedie voor OMFT-behandelingen. Terwijl de orthodontist zich bezighoudt met de vorm van het gebit, richt de logopedist zich op de functie van de tong. Logopedie richt zich op de functie, met name de juiste slikbeweging, terwijl de orthodontist zich richt op de vorm van het gebit.