Sommige kinderen ervaren moeilijkheden met taal, waarbij ze de gesproken taal niet goed begrijpen of zichzelf niet duidelijk kunnen uitdrukken. Het kan voorkomen dat hun taalontwikkeling traag verloopt: zinnen zijn kort, niet altijd logisch en er kunnen problemen zijn met het vinden van de juiste woorden.

Deze kenmerken kunnen duiden op een mogelijke taalontwikkelingsstoornis (TOS). Typische signalen van een TOS zijn onder andere:

  • Het kind spreekt in korte en soms onlogische zinnen.
  • De spraak van het kind is moeilijk verstaanbaar.
  • Het kind is over het algemeen stil en praat weinig.
  • Concentratieproblemen kunnen zich voordoen.
  • Het kind lijkt anderen vaak niet goed te begrijpen.
  • Soms lijkt het alsof het kind niet luistert.

Het herkennen van deze signalen kan het startpunt zijn voor verdere observatie en eventuele hulp. Mocht je hierover meer informatie willen of vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Taalproblemen kunnen ook door andere problemen in de ontwikkeling van een kind veroorzaakt worden. Denk hierbij aan een achterstand in spraakontwikkeling, algemene ontwikkelingsachterstand, problemen met informatieverwerking, auditieve verwerkingsproblemen of gehoorproblemen. Om de oorzaak van de taalproblemen te achterhalen, kan een algeheel ontwikkelingsonderzoek worden geadviseerd, bestaande uit psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek. Dit onderzoek helpt vast te stellen of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een ander onderliggend probleem dat de taalontwikkeling beïnvloedt.

De logopedist voert een uitgebreid gesprek over de hulpvraag, waarop vervolgens een grondig taalonderzoek volgt. Samen wordt een behandelplan opgesteld om aan de specifieke behoeften van het kind tegemoet te komen.

Veel kinderen groeien op met meerdere talen, waarbij ze bijvoorbeeld Nederlands, Pools, Turks of een andere taal spreken. Wanneer een meertalig kind moeite heeft met taal, kan dit wijzen op een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij kinderen die meertalig zijn opgegroeid, bestaat er een verhoogd risico dat een TOS niet tijdig wordt herkend.

In gevallen waar ouders het Nederlands nog niet volledig beheersen, is het van groot belang dat zij de moedertaal blijven spreken met hun kind. Bij meertaligheid en eventuele taalproblemen wordt doorverwezen naar Kentalis of Pento voor een onderzoek in de moedertaal. Hierdoor kan een grondige evaluatie worden uitgevoerd om de oorzaak van eventuele taalproblemen te achterhalen.