Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes, …

Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsproblemen, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurt nemen in een gesprek, .. Dan spreken we van een TOS (taalontwikkelingsstoornis).

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een behandelingsplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.