Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of via het aanmeldformulier op de site.

Intake

Bij aanmelding bespreken we met u wat de hulpvraag is. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens de intake maken we kennis met u en uw kind. Neem voor het intakegesprek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en uw verwijsbrief van de huisarts of specialist mee.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ervaren problemen. Er worden gestandaardiseerde testen gebruikt die o.a. de spraak- en taalontwikkeling kunnen meten. Als het kind nog te jong is, wordt er een observatie gedaan tijdens een spelsituatie om een beeld te krijgen van de communicatieve voorwaarden. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten worden met u besproken.

Behandeling

Naar aanleiding van de testresultaten en uw hulpvraag wordt een behandelplan op maat gemaakt.  De behandelingen voor logopedie vinden wekelijks plaats, maar dit kan variëren. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau worden kinderen spelenderwijs uitgedaagd om te communiceren. De laatste 5 minuten van de behandeling worden gebruikt om huiswerk afspraken te maken en krijgt u tips en adviezen mee om thuis verder aan de slag te gaan.

Einde behandeling

Aan het einde van de behandelreeksen vindt er een eindevaluatie plaats. Zo nodig wordt er een controle afspraak ingepland.Tussentijds of na het sluiten van uw dossier zou ik het waarderen als u mee wilt doen aan het klantervaringssonderzoek. Dit is een vragenlijst hoe u de behandelingen heeft ervaren.

Vergoeding

Logopedische therapie zit in het basispakket van de verzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen worden volledig vergoed als u een verwijzing heeft van een huisarts of specialist. Voor volwassenen geldt enkel het eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van behandeling zullen in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Bij Logopediepraktijk Tweetaal heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Natuurlijk komt het voor dat uw huisarts of een specialist u doorverwijst naar de logopedist. Maar u kunt ook gewoon zelf een afspraak maken.