Even voorstellen!

Mijn naam is Aylin Güzel. Ik ben logopedist en praktijkhouder van Logopediepraktijk Tweetaal.

In 2021 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen en dove/slechthorende leerlingen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis.

Daarnaast heb ik de minor meertaligheid gevolgd aan Hogeschool Rotterdam. Deze minor heeft mij verdieping geboden in de logopedische aspecten (onderzoeksmogelijkheden, diagnostiek en behandelmethodes) van meertaligheid.

Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als meertalige logopedist in de vrije vestiging in Almelo en Enschede. “Ik wil een eigen logopediepraktijk beginnen”, was iets wat ik tijdens de opleiding steeds heb gezegd.

Als tweetalige logopedist geef ik behandelingen gericht op articulatiestoornissen en taalstoornissen aan kinderen en volwassenen in het Nederlands en Turks.

Als logopedist sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Mijn behandeldagen zijn dinsdag t/m vrijdag, locatie: Deldensestraat 121, 7601 RW Almelo.

Momenteel is er geen wachtlijst. Aanmelden kan via de website door een aanmeldformulier in te vullen.